6. Pojistné podmínky

Na jaké rizika se pojistka vztahuje a na které ne...

Toto pojištění je určeno pro případ, kdy dojde k poškození, zničení nebo odcizení pronajatého elektrokola.

Co je pojištěno?

 •  neopatrné zacházení a nehoda,

 •  krádež z volného prostranství, krádež vloupáním

  a loupež,

 •  krádež z auta či nosiče na kolo,

 •  poškození či zničení při přepravě,

 •  vandalismus,

 •  živelní událost, požár a kouř,

 •  přepětí a podpětí v síti.

 

Co NENÍ pojištěno?

 • úmyslné jednání
 •  ztráta
 • krádež z auta či nosiče od 22. do 6. hodiny
 •  krádež z volného prostoru mezi 22. a 6. hodinou,  opotřebení, koroze apod.
 •  pravidelně či často vyměňované díly
 •  působení (elektro)magnetických polí

 

Jaké máte povinnosti?

 •  Udělejte maximum pro odvrácení nebo zmenšení rozsahu škody.
 •  Neprodleně nám oznamte, že Vám nastala škoda.
 •  Společně důkladně vyplníme hlášení škody včetně co nejlépe popsaných okolnosti vzniku škody.
 • Při krádeži ekola volejte policii a nechte si vystavit protokol, který je potřebný pro nahlášení pojistné události.

6. Pojistné podmínky
Map